Hem

Publicerat: 2023-05-09 17:31:12

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Miris Holding AB: Miris rapporterar lägre intäkter och ökad förlust

Mjölkanalysföretaget Miris redovisar lägre intäkter och ökad förlust i första kvartalet 2023 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk 34,9 procent till 2,8 miljoner kronor (4,3). Aktiverat arbete för egen räkning var 1,2 miljoner kronor (0,2).

Rörelseresultatet blev -5,3 miljoner kronor (-3,5).

Resultatet före skatt var -5,4 miljoner kronor (-3,6).

Resultatet efter skatt blev -5,4 miljoner kronor (-3,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,282 kronor (-0,267).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,6 miljoner kronor (0,4).

"Anledningen till de minskade intäkterna beror på en inbromsande marknad orsakad av det ansträngda ekonomiska läget och en nedprioritering av nya investeringsprojekt på sjukhusen. Det är viktigt att påpeka att våra planerade ordrar som nu ligger under beredning inte har hävts utan enbart försenats och skjutits framåt samt att försäljningen av förbrukningsartiklar till redan levererade instrument går helt enligt plan och har ökat med 33 procent jämfört med 2022", skriver bolaget i delårsrapporten.

- Vi är inte nöjda med försäljningen under första kvartalet men förutsätter att förskjutningarna i sjukhusens investeringsprocesser återhämtas under året då vi har en stark orderbok. Med ett svårt ekonomiskt läge över längre tid är det tydligt att även sjukhusen gör hårda prioriteringar vad gäller nyinvesteringar. Det är viktigt att påpeka att vi inte tappar de affärer som ligger för beredning i vår orderbok. Med det stora intresset som finns för Miris HMA bedömer vi att när sjukhusen återgår till att prioritera nya investeringsprojekt så kommer ordrarna realiseras och vi förväntar oss att kunna upprepa den goda försäljningstillväxten från 2022, kommenterar vd Camilla Myhre Sandberg i delårsrapporten.


Miris, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 2,8 4,3 -34,9%
Rörelseresultat -5,3 -3,5
Resultat före skatt -5,4 -3,6
Nettoresultat -5,4 -3,6
Resultat per aktie, kronor -0,282 -0,267

Läs mer om Miris Holding AB