Publicerat: 2023-05-10 11:20:49

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Transferator AB: Transferator föreslår utdelning på 24 öre per aktie

Aktieägarna i riskkapitalbolaget Transferator kallas till årsstämma onsdagen den 7 juni i Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 24 öre per aktie. I bokslutet för 2022 hänvisade bolaget till att eventuell utdelning kommer framgå av kallelsen till årsstämman.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna Fredrik Vojbacke, Jakob Johansson, Guntis Brands och Henrik Halvorsen.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.

Läs mer om Transferator AB