Publicerat: 2023-05-12 10:34:59

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Miris Holding AB: Miris styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i mjölkanalysföretaget Miris kallas till årsstämma onsdagen den 14 juni i Uppsala.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Ingemar Kihlström samt styrelseledamöterna Inger Andersson, Niklas Dahl och Sören Densjö.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 19,1 miljoner och högst 76,4 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Läs mer om Miris Holding AB