Publicerat: 2023-05-23 08:08:48

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Ectin Research AB: Ectin Research rapporterar små resultatförändringar

Läkemedelsbolaget Ectin Research redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten ökade något.

Enligt vd Anna Sjöblom-Hallén har man under Q1 arbetat med att kartlägga finansieringsmöjligheter för bolagets fortsatta produktutveckling.

"Vi kommer att fortsätta att bygga värdefulla kontakter och identifiera finansieringsmöjligheter som vi kan utvärdera för att finansiera vår kliniska fas I/II studie av MFA-370 för patienter med metastaserad urotelial blåscancer", kommenterar vd Anna Sjöblom-Hallén.

Sjöblom-Halléns förhoppningar är att man under 2023 har säkerställt finansieringen.

Rörelseresultatet blev -2,6 miljoner kronor (-2,1).

Resultatet efter skatt blev -2,6 miljoner kronor (-2,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,21 kronor (-0,17).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,7 miljoner kronor (-1,9).

Likvida medel uppgick till 11,7 miljoner kronor (24,9).


Ectin Research, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -2,6 -2,1
Nettoresultat -2,6 -2,1
Resultat per aktie, kronor -0,21 -0,17
Kassaflöde från löpande verksamhet -1,7 -1,9
Likvida medel 11,7 24,9 -53,0%

Läs mer om Ectin Research AB