Hem

Publicerat: 2023-05-25 08:25:38

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Wicket Gaming AB: Wicket Gaming redovisar förlust i säsongsmässigt svagt kvartal - spår minskade utvecklingskostnader

Spelutvecklaren Wicket Gaming redovisar en förlust i det första kvartalet, ett kvartal som är säsongsmässigt svagare för bolaget.

Företaget förändrades i det fjärde kvartalet förra året så jämförelsetal är strukna.

Omsättningen uppgick till 4,6 miljoner kronor.

Ebitda-resultatet blev -2,3 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev -5 miljoner kronor. Resultatet före och efter skatt var -6 miljoner kronor. (-3,5). Resultat per aktie hamnade på -0,36 kronor (-0,55).

Kassaflödet uppgick till -1,4 miljoner kronor.

"Värt att notera i denna Q1-rapport är att vi i samband med företrädesemissionen tagit en del kostnader av engångskaraktär samt årlig karaktär. Vidare har de stora utvecklingskostnaderna för både Cricket Manager och King Royale tagits. Även här ingår i resultatet vissa kostnader som är av engångskaraktär. Såväl utvecklingskostnader som finansiella kostnader förväntas därför minska i år jämfört med 2022. Minskningen av våra utvecklingskostnader är naturlig då spelen närmar sig monetariseringsfasen", skriver vd Eric De Basso i rapporten.

Företagets tyska dotterbolag har fått nomineringar till priser.

"Utöver nomineringar ser vi även en ökning av inkommande ordrar för uppdrag under mars
och april månad. Stora ordrar varvas med mindre uppdrag. Våra dotterbolag har säkrat stabila uppdrag med stabila intäktsströmmar för 2023", uppger Eric De Basso.

Historiskt är det andra-fjärde kvartalet de historiskt mer starka kvartalen för dotterbolagen, uppger De Basso.

"Det känns onekligen bra att vi nu kan fokusera framåt under 2023. Vi har under första kvartalet 2023 spenderat mycket tid och resurser i syfte att integrera processerna med våra tyska dotterbolag. Framförallt har våra tekniska resurser omallokerats i syfte att stärka produktionen av Cricket Manager och King Royale. Viktiga tekniska resurser har nu friställts för att slutföra monetariseringsfasen av Cricket Manager", uppger han.

Företaget satsar nu också på lanseringen av King Royale med intensiva kampanjer.

"Utöver detta för vi även konstruktiva dialoger med större spelförlag avseende samarbeten för både Cricket Manager och King Royale, intresset för bägge våra spel har vuxit under första
kvartalet 2023", uppger Eric De Basso.Wicket Gaming, Mkr Q1-2023
Nettoomsättning 4,6
EBITDA -2,3
Rörelseresultat -5
Resultat före skatt -6
Nettoresultat -6
Resultat per aktie, kronor -0,36
Kassaflöde -1,4

Läs mer om Wicket Gaming AB