Hem

Publicerat: 2023-05-26 08:25:46

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om CHOSA Oncology AB: Chosa Oncology ska presentera resultat vid ASCO

Forskningsbolaget Chosa Oncology publicerar resultat från fas 2-studien med LiPlaCis i tungt behandlade patienter med spridd bröstcancer. Denna patientgrupp testades med det diagnostiska verktyget Drug Response Prediction (DRP), som bedömer om patienten sannolikt kommer att svara på cytostatikabehandlingen cisplatin.

"Resultaten visar att patienter som får höga poäng i DRP-avläsningen (DRP 80+) är de som svarar bäst och visar 2,5 gånger längre median PFS (Progressionsfri överlevnad).

Denna grupp av bröstcancerpatienter utgör en utmaning då de kan ha utvecklat behandlingsresistens. Många gånger skulle läkare vilja välja cisplatinbehandling, men väljer bort detta eftersom det har en stark biverkningsprofil.

"Med hjälp av DRP har läkaren ett bättre beslutsunderlag, det är billigare för vården att ge rätt behandling i rätt tid och framför allt en fördel för patienten", skriver Chosa.

Resultaten ska presenteras vid cancerkonferensen ASCO (American Society of Clinical Oncology), som hålls den 2-6 juni i Chicago.

Läs mer om CHOSA Oncology AB