Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-02-14 14:50:00

Net Gaming Europe AB: Förvärvar affiliatetillgångar i centrala Europa

Net Gaming har idag ingått avtal om att förvärva affiliatetillgångar i centrala Europa. Köpeskillingen uppgår till €450 000 och finansieras med befintlig kassa.

- Även om förvärvet är relativt litet sett till köpeskilling och nuvarande intjäning, så ser vi en fantastisk potential och vi räknar med att ha en ROI på ca 1-1,5 år. 100% av intäkterna kommer idag via intäktsdelning. Förvärvet kommer även att stärka vår position i Europa som en ledande affiliateaktör och vi räknar med att kunna växa dessa förvärvade tillgångar kraftigt, kommenterar Marcus Teilman, VD Net Gaming.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)                 
Telefon: 08-410 380 44
E-post: info@netgaming.se
Hemsida: www.netgaming.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018 kl. 14.50 CET. 

Läs mer om Net Gaming Europe AB