Publicerat: 2023-05-31 13:58:52

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Transferator AB: Transferator ökar omsättning men minskar vinsten

Riskkapitalbolaget Transferator redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettovinsten minskade under perioden.

Omsättningen steg 13,0 procent till 15,6 miljoner kronor (13,8).

"All omsättning hänförs till ABG-koncernen och den underliggande efterfrågan fortsätter att vara stabil. Företaget har en robust marknadsposition och expanderar in i nya produktområden", skriver bolaget i rapporten.

Ebitda-resultatet blev 2,2 miljoner kronor (2,4), med en ebitda-marginal på 14,1 procent (17,4).

Resultatet efter skatt blev 0,5 miljoner kronor (1,1), en minskning med 54,5 procent mot föregående år.

Likvida medel uppgick till 4,6 miljoner kronor.

Dotterbolaget Transferator Ventures erhöll i april 23,8 miljoner kronor i
tilläggsköpeskilling för sålda aktier i Elkab Studios. Hela likviden kommer att påverka koncernens resultat med motsvarande belopp under andra kvartalet 2023.


Transferator, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 15,6 13,8 13,0%
EBITDA 2,2 2,4 -8,3%
EBITDA-marginal 14,1% 17,4%
Nettoresultat 0,5 1,1 -54,5%

Läs mer om Transferator AB