Hem

Publicerat: 2021-07-09 08:17:53

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Aquaticus Real Estate AB (publ): FASTIGHETSBOLAGET AQUATICUS DEBUTERAR PÅ SPOTLIGHT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) På fredagen är det handelsdebut på Spotlight Stock Market för det nybildade fastighetsbolaget Aquaticus. Handeln inleds i betald tecknad aktie (BTA).

Aquaticus förvaltar en kontorsfastighet i Sundbyberg på cirka 17.300 kvadratmeter. Fastigheten förhyrs till fullo av S&P 500-bolaget Xylem Incs svenska dotterbolag Xylem Water Solutions Global Services.

Aquaticus förvaltas av Arctic Business Management.

"Vi är väldigt glada över att ha förvärvat denna moderna fastighet. Fastigheten är belagen i den snabbväxande kommunen Sundbyberg i Stockholm. Detta, kombinerat med dess starka hyresgäst, skapar robusta förutsättningar för långsiktigt stabila kassaflöden för bolagets aktieägare", sade Aquaticus vd Christofer Östman nyligen.

Aquaticus har för avsikt att dela ut cirka 7 kronor per aktie på årsbasis med kvartalsvisa utdelningar, vilket skulle motsvara en årlig direktavkastning om cirka 7 procent i relation till noteringskursen på 100 kronor.

Arctic Securities har varit Aquaticus finansiella rådgivare.

Aktiehandeln kommer initialt alltså ske med så kallad betald tecknad aktie (BTA). Konvertering av BTA till stamaktier beräknas ske mellan den 26-30 juli, så snart nyemissionen har registrerats av Bolagsverket. BTA-handeln planeras att stoppas efter handelns stängning den 23 juli och vara handelsstoppad under konverteringsperioden. Första dag för handel med stamaktier planeras att bli den 2 augusti.          
        

Läs mer om Aquaticus Real Estate AB (publ)