Press release from Companies

Publicerat: 2018-03-13 11:35:33

Vadsbo SwitchTech Group AB: Vadsbo får miljonorder från Exportkund

Vadsbo har fått en ny exportkund inom smart belysning och IoT och har nu mottagit en första order om 2MSEK för leverans under Q2.

”Vår nya kund arbetar inom den professionella sektorn och passar helt in i våra tillväxtplaner. IoT och smart belysning är en het ny bransch och det känns fantastiskt bra att nu på allvar komma in på denna marknad.  Detta är början till vad vi tror kommer bli ett lyckosamt samarbete”, säger Henrik Lönner, VD på Vadsbo.

Vid frågor, vänligen kontakta Henrik Lönner, VD 

E-post: henrik.lonner@vadsbo.net  

Telefon: 0700-910340

Denna information är sådan information som Vadsbo SwitchTech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2018.

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på AktieTorget med tickern VADS.Läs mer hos Cision
Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB