Publicerat: 2023-08-25 09:07:06

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vadsbo SwitchTech Group AB: Vadsbo Switchtech ökar omsättningen - utvärderar förvärv

Teknikbolaget Vadsbo Switchtech redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

"Vi visar på fortsatt tillväxt i det andra kvartalet, främst härledd till förvärvet av LedLab sista
kvartalet 2022", kommenterar koncernchef Henrik Lönner.

Omsättningen steg 7,1 procent till 12,0 miljoner kronor (11,2).

Ebitda-resultatet blev -0,3 miljoner kronor (-0,4).

Rörelseresultatet blev -0,8 miljoner kronor (-0,7).

Resultatet efter skatt blev -0,9 miljoner kronor (-0,7).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,4 miljoner kronor (7,2).

"LightTech har en uppgång inom kommersiella projekt i andra kvartalet med över dubbelt så hög
omsättning jämfört med samma period föregående år. LightTechs huvudsakliga affär inom
uppkopplade kommersiella projekt är nu lika stor som bolagets traditionella affär, och vi
förväntar oss en fortsatt god utveckling inom uppkopplade kommersiella projekt under
kommande kvartal. Även vår exportaffär ökade under andra kvartalet", skriver Lönner.

Koncernchefen kommenterar den vikande konjunkturen.

"Konjunkturen försämras och vi märker av det med lägre omsättning i vår traditionella affär. Men
samtidigt arbetar de båda dotterbolagen med ett huvudfokus på kommersiella projekt som är en
stor marknad. Båda bolagen har fortsatt marknadsandelar att ta och vi har därför goda
möjligheter för fortsatt tillväxt samtidigt som vi aktivt utvärderar ytterligare förvärv", uppger Lönner.


Vadsbo Switchtech, Mkr Q2-2023 Q2-2022 Förändring
Nettoomsättning 12,0 11,2 7,1%
EBITDA -0,3 -0,4
Rörelseresultat -0,8 -0,7
Nettoresultat -0,9 -0,7
Kassaflöde från löpande verksamhet -0,4 7,2

Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB