Publicerat: 2023-08-28 09:09:42

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hamlet BioPharma AB: Hamlet Biopharma minskar förlusten

Forskningsbolaget Hamlet Biopharma redovisar som planerat ingen omsättning under fjärde kvartalet. Rörelseförlusten minskade.

Rörelseresultatet och resultatet efter skatt blev -2,6 miljoner kronor (-7,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,0279 kronor (-0,0710).

Likvida medel uppgick till 18,4 miljoner kronor (39,6).

"Hamlet Pharmas räkenskapsår 2022/2023 har varit händelserikt och produktivt. Flera mycket strategiska milstolpar har uppnåtts. Bolaget har fortsatt de kliniska prövningarna och säkrat FDA-godkännande", skriver bolaget.

Hamlet Pharmas läkemedelskandidat Alpha1H erhöll FDA-godkännande för behandling av icke-muskelinvasiv urinblåsecancer.

"FDA-godkännande för Alpha1H banar väg för framtida studier inom behandling av urinblåsecancer", noterar bolaget.


Hamlet Biopharma, Mkr Q4-2022/2023 Q4-2021/2022 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -2,6 -7,6
Nettoresultat -2,6 -7,6
Resultat per aktie, kronor -0,0279 -0,0710
Likvida medel 18,4 39,6 -53,5%

Läs mer om Hamlet BioPharma AB