Publicerat: 2023-08-31 13:59:17

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om CHOSA Oncology AB: Chosa Oncology minskar förlusten - söker partner eller köpare

Forskningsbolaget Chosa Oncology redovisar som planerat ingen omsättning under andra kvartalet. Rörelseförlusten minskade.

Rörelseresultatet blev -3,7 miljoner kronor (-21,7).

Resultatet före skatt var -3,5 miljoner kronor (-21,8) och resultatet efter skatt blev också -3,5 miljoner kronor (-16,9).

Resultat per aktie hamnade på -0,30 kronor (-0,89).

Likvida medel uppgick till 2,9 miljoner kronor (24,4). "Med nuvarande likviditet och skattekrediten från 2022 som förväntas komma i slutet av 2023 kommer bolaget att ha likvida medel till andra kvartalet 2024, skriver bolaget.

Chosas strategi är att utlicensiera eller sälja iCIP-programmet till ett läkemedelsföretag som kan finansiera nästa steg i läkemedlets utveckling.


Chosa Oncology, Mkr Q2-2023 Q2-2022 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -3,7 -21,7
Resultat före skatt -3,5 -21,8
Nettoresultat -3,5 -16,9
Resultat per aktie, kronor -0,30 -0,89
Likvida medel 2,9 24,4 -88,1%

Läs mer om CHOSA Oncology AB