Publicerat: 2023-08-31 15:52:05

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Transferator AB: Transferator vänder till positivt resultat före skatt

Riskkapitalbolaget Transferator redovisar en vändning till vinst före skatt i andra kvartalet 2023 jämfört med förlust motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg 10,6 procent till 13,6 miljoner kronor (12,3).

Ebitda-resultatet blev 0,3 miljoner kronor (-0,9), med en ebitda-marginal på 2,2 procent.

Rörelseresultatet blev -1,2 miljoner kronor (-2,2).

Resultatet före skatt var 21,9 miljoner kronor (-1,7).

Resultatet efter skatt blev 22,1 miljoner kronor (-1,5).

All omsättning hänförs till ABG-koncernen. Företaget har en robust och expansiv marknadsposition med stabila utsikter men har det senaste kvartalet upplevt vissa effekter av den svaga svenska kronan samt en generellt lägre aktivitet i ekonomin.

Det kraftigt ökade nettoresultatet påverkades positivt av tilläggsköpeskillingen från Elkab Studios.


Transferator, Mkr Q2-2023 Q2-2022 Förändring
Nettoomsättning 13,6 12,3 10,6%
EBITDA 0,3 -0,9
EBITDA-marginal 2,2%
Rörelseresultat -1,2 -2,2
Resultat före skatt 21,9 -1,7
Nettoresultat 22,1 -1,5

Läs mer om Transferator AB