Hem

Publicerat: 2021-08-20 08:08:30

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om OptiMobile AB: RESULTATET FÖRE SKATT BLEV -1,1 MLN KR 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Optimobile hade under årets andra kvartal en nettoomsättning på 0,2 miljoner kronor (0,1).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,1 miljoner kronor (-1,1) och resultatet per aktie blev -0:02 kronor (-0:05).

"Optimobiles royaltyintäkter befinner sig fortfarande på en otillfredsställande nivå och vi jobbar för att snabbt få till lanseringar av tjänsterna för NSF och Netmore, varefter vi bedömer att royaltyintäkterna kommer förstärkas markant i takt med att antalet användare stiger. Dessutom förväntas lanseringen av den egna företagstjänsten bidra med prenumerationstjänster mot slutet av detta år", skriver vd Erik Nilsson i rapporten.          
        

Läs mer om OptiMobile AB