Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-05-08 18:01:35

Freedesk AB: Årsredovisning och revisionsberättelse samt kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelsen

Styrelsen och verkställande direktören för Freedesk AB (publ) får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2017 samt kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelsen.

Revisorn har i sin revisionsberättelse till bolagsstämman avseende årsredovisningen gjort ett uttalande under ”Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagande om fortsatt drift” där revisorn konstaterar att bolaget för fortsatt drift kan vara beroende av ytterligare extern finansiering av verksamheten.

Enligt pressmeddelande publicerat idag har Freedesk idag undertecknat en avsiktsförklaring om förvärv av aktier i Northern CapSek Ventures AB vilket kommer förändra bolagets kapitalsituation och denna transaktion kommer också säkerställa bolagets långsiktiga kapitalbehov.

Freedesk har under 2017 samt fram till och med första kvartalet 2018, haft höga kostnader för att säkra upp immateriella rättigheter, utveckling av prototyp för nya modellen Desk Riser ”Pro”, och produktionsstarter av befintliga och nya produkter. Likaså har Freedesk tillsammans med Business Sweden lagt resurser på att etablera sig på nya marknader. Kostnaderna har därefter minskat, framförallt löne- och konsultkostnader, som en följd av att Freedesk under 2018 inte har för avsikt att starta nya större utvecklingsprojekt eller etablera sig på nya marknader utan vidareutveckla affären med de modeller som finns idag och på de marknader vi har valt att fokusera på i detta skede. Det är styrelsens bedömning att kapitalet räcker för att driva verksamheten vidare med den kostnadsmassa som föreligger idag till och med Q3.

Vid behov kan ytterligare anpassningar av verksamheten ske, utan påverkan på utvecklingen av affären, för att förlänga tiden innan nytt kapital behöver tillskjutas vilket ger möjlighet för Freedesk att på annat sätt lösa kapitalsituationen i den händelse förvärvet i Northern CapSek Ventures AB inte genomförs.

För ytterligare information om Freedesk AB, vänligen kontakta:

Stefan Westergård, VD 

Telefon: 040-44 30 15

E-post: stefan.westergard@thefreedesk.com Freedesk utmanar alla till en mer aktiv och hälsosam vardag Freedesk gör detta genom att förse marknaden med smarta och flexibla lösningar. Syftet är att öka användarens välmående och produktivitet. Bolaget har börjat med ett utbud av Desk Risers, som gör det möjligt att stå upp och arbeta var och när användaren vill. Detta ligger inom bolagets fokus: möjliggöra för användaren att utföra sina dagliga uppgifter på ett mer aktivt, flexibelt och produktivt sätt. Freedesk har också lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk LapTop Stand. Detta är bara början av ett brett utbud av produkter från bolagets innovationsroadmap inom fyra affärsområden: Active sit-stand, Active Focus, Activity Boost och Active Move.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Freedesk AB