Publicerat: 2023-11-10 08:59:03

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om CHOSA Oncology AB: Chosa Oncology redovisar obefintlig omsättning och vänder till förlust

Forskningsbolaget Chosa Oncology redovisar ingen omsättning under tredje kvartalet. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen uppgick till 0,0 miljoner kronor (3,9).

Rörelseresultatet blev -1,0 miljoner kronor (1,3).

Resultatet före och efter var -1,2 miljoner kronor (1,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (0,70).

Likvida medel uppgick till 1,2 miljoner kronor (9,9). Efter periodens utgång genomförde bolaget en riktad emission om 1,55 miljoner kronor.

"Chosa har framgångsrikt erhållit utmärkta effektivitetsdata från en fas 2b klinisk studie,
på LiPlaCis som visar på en bättre toxisk profil än vanligt cisplatin. Vi har ett spännande erbjudande för samarbete efter den avslutade fas 2 studien. Nu är vi mycket aktiva inom affärsutveckling och den nyligen genomförda riktade emissionen stödjer dessa aktivitet", skriver vd Peter Buhl Jensen i rapporten.

I slutet av maj rasade aktien 95 procent på en dag efter att bolaget misslyckats med en fas 2b-studie.

Bolaget bytte namn från Rhovac i februari.


Chosa Oncology, Mkr Q3-2023 Q3-2022 Förändring
Nettoomsättning 0,0 3,9
Rörelseresultat -1,0 1,3
Rörelsemarginal 33,3%
Resultat före skatt -1,2 1,4
Nettoresultat -1,2 1,4
Resultat per aktie, kronor -0,06 0,70
Likvida medel 1,2 9,9 -87,9%

Läs mer om CHOSA Oncology AB