Publicerat: 2023-11-10 09:08:32

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vadsbo SwitchTech Group AB: Vadsbo Switchtech rapporterar rörelseförlust

Teknikbolaget Vadsbo Switchtech redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods marginella vinst.

Omsättningen steg till 10,3 miljoner kronor (7,6).

Ebitda-resultatet blev -0,3 miljoner kronor (0,4).

Rörelseresultatet blev -0,8 miljoner kronor (0,1).

Resultatet efter skatt blev -0,9 miljoner kronor (0,0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 0,2 miljoner kronor (-2,0).

Likvida medel uppgick till 0,5 miljoner kronor (3,3).

"Vi visar på fortsatt ökad omsättning, även i det tredje kvartalet. Tillväxten är främst härledd till
förvärvet av LedLab som genomfördes sista kvartalet 2022", säger vd Henrik Lönner i en kommentar.

Henrik Lönner säger också att båda dotterbolagen har säsongsvariationer där tredje kvartalet historiskt sett brukar vara det svagaste. Detta påverkar givetvis resultatet för kvartalet även i år.

"Båda dotterbolagen växer fortsatt bra inom kommersiella projekt samtidigt som det finns
marknadsandelar att ta. Vi går in i kvartal fyra där vi historiskt sett haft en god omsättning med
lönsamhet."


Vadsbo Switchtech, Mkr Q3-2023 Q3-2022
Nettoomsättning 10,3 7,6
EBITDA -0,3 0,4
EBITDA-marginal 5,3%
Rörelseresultat -0,8 0,1
Rörelsemarginal 1,3%
Nettoresultat -0,9 0,0
Kassaflöde från löpande verksamhet 0,2 -2,0
Likvida medel 0,5 3,3

Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB