Reports

Publicerat: 2018-05-31 10:53:29

Freedesk AB: Freedesk AB: Delårsrapport 2018-01-01 - 2018-03-31

Styrelsen och verkställande direktören för Freedesk AB avger härmed kvartalsrapport för första kvartalet 2018.

Sammanfattning av kvartalsrapport

 Första kvartalet 2018-01-01 – 2018-03-31

¨        Rörelsens intäkter uppgick till 375 281 (463 764) SEK.

¨        Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 033 446 (-1 677 529) SEK.

¨        Resultat per aktie uppgick till -0,10 (-0,21) SEK.

Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per 2018-03-31 uppgick totalt antal aktier till 10 425 346 stycken.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.

Med ”Bolaget” eller ”Freedesk” avses Freedesk AB med organisationsnummer 559019-4261.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018

¨       E.OCT samarbete Japan

Freedesk inleder officiellt samarbete med japanska företaget E.OCT som ska etablera Freedesk på den japanska marknaden. E.OCT som är återförsäljare och distributör i Japan för möbler och interiördesign, beställde en omgång produkter från Freedesk och arbetar med PR och sociala medier för den japanska marknaden.

¨       BETT-mässan

Freedesk genererade stort intresse hos representanter från utbildningssektorn från ett flertal länder under BETT-mässan i London. Brittiska Marshfield Primary School beställde på plats 30 st Freedesk Desk Risers till sin skola som ett led i skolans projekt att öka studenthälsan.

¨       Pro Designansökan

Freedesk lämnar in en designansökan för nya modellen “Pro” som riktar sig till kontorsmarknaden och de som använder tyngre eller flera datorskärmar.

¨       Möbelmässan, Stockholm

Under möbelmässan i Stockholm visades den kommande modellen “Pro” upp och genererade stort intresse från aktörer inom kontorsmarknaden genom sin funktionalitet och design.

¨       Kaut-Bullinger samarbete Tyskland

Tyska möbelföretaget Kaut-Bullinger började sälja Freedesk “Desk Riser” genom sin webbshop och körde även kampanj på sin hemsida och i reklamutskick.

¨       Lol CapSek omvänt förvärv

Freedesk har undertecknat en avsiktsförklaring med företaget CapSek om ett förvärv av samtliga aktier i Freedesk. Förvärvet ska finansieras genom en apportemission, s.k omvänt förvärv, genom vilken CapSeks aktieägare blir majoritetsägare i Freedesk AB.

VD Stefan Westergård kommenterar

Första kvartalet 2018 har varit ytterligare en spännande period för Freedesk. Ett flertal av våra satsningar har tagit oss framåt i vår expansion.

Bland de mest aktuella händelserna är den pågående process med CapSek för att genomföra ett omvänt förvärv. En process som vi jobbar för att ta i mål så snart som möjligt. Vi ser fram emot att kunna ge mer information till alla nuvarande och potentiella delägare inom en snar framtid. Jag och styrelsen är övertygade om att utkomsten av denna process kommer bli en ”win-win”- situation för befintliga och nya aktieägare, med goda möjligheter att utveckla affärsverksamheten för både CapSek och Freedesk.

Mycket annat har också hänt under kvartalet och en av de viktigaste milstolparna har varit vårt inledande samarbete med japanska företaget E.OCT. Det är en aktiv affärsrelation där vi steg för steg fördjupar vårt samarbete. E.OCT är noggranna, hängivna och mycket drivande. De arrangerar pressträffar, återförsäljarträffar, och har dessutom nyligen ordnat ett reportage i japansk TV angående lanseringen av Freedesk.

Vi var även med på BETT-mässan i London, något som stärkte vår uppfattning om konkurrenskraften i våra produkter i skolvärlden. Vår brittiska partner Sit-stand trading fick även de en ökad entusiasm för våra produkter i samband med vår närvaro och den positiva återkoppling vi fick från skolrepresentanter och affärskontakter från utbildningssektorn.

Lagom till möbelmässan i Stockholm i februari kunde vi presentera vår kommande modell “Desk Riser Pro”, som blev väl mottagen. Kombinationen av funktionalitet och design i “Pro” tilltalar den viktiga delen av kontorsmarknaden som förlitar sig på tyngre eller flera datorskärmar. Något som bekräftades av flera stora marknadsaktörer.

Vi fortsätter även att expandera våra affärer i andra länder. Som exempel på detta har vi samarbetet med Kaut-Bullinger, som är en mycket stor aktör i Tyskland med en omsättning på över 100 miljoner Euro, över 500 anställda, och med försäljning av produkter både via deras webbshop, fältsäljare samt deras 20 butiker.

Våra satsningar har gett tydliga resultat och vi vill använda vårt nuvarande momentum för att fortsätta växa. Framförallt med utgångspunkt utifrån de insatser vi redan har initierat på marknads- och produktsidan. Med allt detta i ryggen har jag därför stora förhoppningar på Freedesk framtid.

Stefan Westergård, VD Freedesk AB

Denna information är sådan information som Freedesk AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offent­liggörande den 31 maj 2018.



Freedesk utmanar alla till en mer aktiv och hälsosam vardag Freedesk gör detta genom att förse marknaden med smarta och flexibla lösningar. Syftet är att öka användarens välmående och produktivitet. Bolaget har börjat med ett utbud av Desk Risers, som gör det möjligt att stå upp och arbeta var och när användaren vill. Detta ligger inom bolagets fokus: möjliggöra för användaren att utföra sina dagliga uppgifter på ett mer aktivt, flexibelt och produktivt sätt. Freedesk har också lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk LapTop Stand. Detta är bara början av ett brett utbud av produkter från bolagets innovationsroadmap inom fyra affärsområden: Active sit-stand, Active Focus, Activity Boost och Active Move.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Freedesk AB