Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-06-20 11:40:12

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB: Dotterbolaget Techtum i stort upphandlingsavtal

Dotterbolaget Techtum Lab finns med som en av leverantörerna när upphandlingsavtalet för Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet, Umeå Universitet och Uppsala Universitet tecknades i veckan.

Upphandlingen, som avser, molekylärbiologiska produkter, skedde egentligen i höstas men överklagades varför processen försenades flera månader.

”Techtum har drabbats hårt av denna försening; vilket också syntes i siffrorna i början av året.. Nu kan vi äntligen börja sälja ordentligt gentemot våra största forskningskunder. Ett ramavtal innebär alltid prisåtaganden. Därför kan vi räkna med ökad volym men något minskad marginal i Techtum de närmaste månaderna..” säger VD Mattias Molin i en kommentar.


Kontaktperson på AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (Publ.):

VD Mattias Molin

0708 970 790

matttias.molin@alphahelix.com 


Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20:e juni, 2018.

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB instrument för snabba DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab  AB är en etablerad distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan 1975.  

Läs mer hos Cision
Läs mer om AlphaHelix Molecular Diagnostics AB

Prenumeration