Hem

Publicerat: 2021-08-31 09:23:49

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om SelectImmune Pharma AB (publ): NETTORESULTATET BLEV -5,1 MLN KR 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Selectimmune Pharma redovisar för det fjärde kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår (april-juni) ett resultat före skatt på -5,1 miljoner kronor (-1,1). Nettoresultatet blev också -5,1 miljoner kronor (-1,1) och resultatet per aktie -0:29 kronor (-0:07).

Det framgår av bolagets bokslutskommuniké.

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev för räkenskapsåret -10,5 miljoner kronor (-9,9). Likvida medel vid periodens utgång var 26,6 miljoner kronor (23,0).

Den kliniska utvecklingen av IL-1-receptorantagonisten fortsätter med förberedelser inför den fas 2-studie som ska genomföras på patienter med återkommande akut cystit (urinvägsinfektion).

"Vi ser fram emot studiestarten som förväntas ske under hösten 2021", skriver bolagets styrelseordförande Catharina Svanborg och vd Ann Gidner i rapporten.

Under det gångna året har Selectimmune Pharmas patentportfölj genomgått en konsolidering med patentgodkännanden i USA, Europa och Australien för IL1RA-behandling av cystit, och i Europa för IRF7-inhibitorer mot inflammation, MMP7-inhibitorer mot cystit samt för bred användning av NIpD-protein terapeutiskt.          
        

Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)