Publicerat: 2024-02-15 09:16:48

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sustainion Group AB: Sustainion ökar omsättning men minskar rörelseresultat

Industribolaget Sustainion redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Omsättningen steg 7,0 procent till 56,4 miljoner kronor (52,7).

“Positiva framsteg under året med tillväxt under god lönsamhet samt stärkta organisationer och bra kassaflöde ger goda förhoppningar inför 2024", säger vd Brodde Wetter.

Ebitda-resultatet blev 6,7 miljoner kronor (11,1), med en ebitda-marginal på 11,9 procent (21,1).

Rörelseresultatet blev 2,2 miljoner kronor (7,8), med en rörelsemarginal på 3,9 procent (14,8).

Resultatet före skatt var 0,4 miljoner kronor (4,1).

Resultatet efter skatt blev 1,3 miljoner kronor (3,0), en minskning med 56,7 procent mot föregående år.

Resultat per aktie uppgick till 0,01 kronor (0,02), vilket innebär en minskning med 50,0 procent mot föregående år.

Ingen utdelning föreslås (0).

Likvida medel uppgick till 15,9 miljoner kronor (23,7).


Sustainion, Mkr Q4-2023 Q4-2022 Förändring
Nettoomsättning 56,4 52,7 7,0%
EBITDA 6,7 11,1 -39,6%
EBITDA-marginal 11,9% 21,1%
Rörelseresultat 2,2 7,8 -71,8%
Rörelsemarginal 3,9% 14,8%
Resultat före skatt 0,4 4,1 -90,2%
Nettoresultat 1,3 3,0 -56,7%
Resultat per aktie, kronor 0,01 0,02 -50,0%
Likvida medel 15,9 23,7 -32,9%
Årsutdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om Sustainion Group AB