Publicerat: 2024-02-16 09:12:10

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vadsbo SwitchTech Group AB: Vadsbo Switchtech minskar omsättning och rörelseresultat

Teknikbolaget Vadsbo Switchtech redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Omsättningen sjönk 9,9 procent till 17,3 miljoner kronor (19,2).

"Det är bra att vi växer i de affärer vi fokuserar på men vi ser dessvärre en fortsatt nedgång inom vår bostadsaffär. Denna nedgång påverkar tyvärr både vår tillväxtfart och lönsamhet under kvartalet negativt. Vi ser inte att vi tappar marknadsandelar utan följer den rådande konjunkturen av nyproduktion av bostäder och renoveringsbehov i bostäder", säger koncernchef Henrik Lönner.

Ebitda-resultatet blev 1,2 miljoner kronor (1,9), med en ebitda-marginal på 6,9 procent (9,9).

Rörelseresultatet blev 0,7 miljoner kronor (1,4), med en rörelsemarginal på 4,0 procent (7,3).

Resultatet efter skatt blev 0,5 miljoner kronor (1,1), en minskning med 54,5 procent mot föregående år.

Ingen utdelning föreslås (0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,7 miljoner kronor (-1,3).


Vadsbo Switchtech, Mkr Q4-2023 Q4-2022 Förändring
Nettoomsättning 17,3 19,2 -9,9%
EBITDA 1,2 1,9 -36,8%
EBITDA-marginal 6,9% 9,9%
Rörelseresultat 0,7 1,4 -50,0%
Rörelsemarginal 4,0% 7,3%
Nettoresultat 0,5 1,1 -54,5%
Kassaflöde från löpande verksamhet -0,7 -1,3
Årsutdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB