Publicerat: 2024-02-29 11:55:12

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Transferator AB: Transferator ökar omsättning och rörelseresultat

Riskkapitalbolaget Transferator redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst. Styrelsen föreslår oförändrad ordinarie utdelning.

Omsättningen steg 34,8 procent till 21,3 miljoner kronor (15,8).

"Den underliggande efterfrågan på energilagringslösningar för flytande bränsle är fortsatt stark i kölvattnet av kriget i Ukraina. Råvarusidan i form av stål har varit fortsatt volatil med fortsatt höga priser emedan en viss lättnat kunnat ses de senaste kvartalen. Vidare har inflation i leverantörsledet drivit upp kostnaderna och det försöker företaget kompensera med slimmat erbjudande och kostnadseffektiviseringar", skriver bolaget i rapporten.

Ebitda-resultatet blev 4,1 miljoner kronor (1,5), med en ebitda-marginal på 19,2 procent (9,5).

Rörelseresultatet blev 1,9 miljoner kronor (-0,8), med en rörelsemarginal på 8,9 procent.

Resultatet efter skatt blev 0,2 miljoner kronor (1,8), en minskning med 88,9 procent mot föregående år.

I ordinarie utdelning föreslås 0,24 kronor per aktie (0,24).


Transferator, Mkr Q4-2023 Q4-2022 Förändring
Nettoomsättning 21,3 15,8 34,8%
EBITDA 4,1 1,5 173,3%
EBITDA-marginal 19,2% 9,5%
Rörelseresultat 1,9 -0,8
Rörelsemarginal 8,9%
Nettoresultat 0,2 1,8 -88,9%
Ordinarie årsutdelning per aktie, kronor 0,24 0,24

Läs mer om Transferator AB