Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-08-27 12:15:39

Josab International AB: Kompletterande information om tester i Kina

Testet av Josabs AqualiteTM baserade ekologiska vattenreningsteknik i Kina kommer, förutom med kinesiska vattenmyndigheter, att ske i samarbete med Beijing Win Fortune Technology Co. Ltd, och Global Green Development Capital China Co. Ltd.

Josab kommer under tiden fram till testet att förhandla om ett MoU med Beijing Win Fortune Technology Co. Ltd, för att lägga grunderna för ett eventuellt framtida samarbete förutsatt lyckade tester i Kina. Målsättningen är senare att komma fram till ett licensieringsavtal mellan parterna, initialt för den kinesiska marknaden.

Nedan följer lite mer information om samarbetspartnerna i testprojektet.

Om Beijing Win Fortune Technology Co. Ltd:

Beijing Win Fortune Technologt Co. Ltd, grundades med målsättningen att göra ekosystem för vatten hållbara och tillgängliga för Kina baserat på den djupa kunskapen om de kinesiska vattensystemen, och den 60-åriga relationen mellan grundaren och de kinesiska nationella vattenmyndigheterna. Bland välkända projekt som företaget slutfört, eller ansvarar för, är olympiastadion för Beijings olympiska spel 2008, de olympiska parkernas vattensystem. Ävensom projektet ”vattenresan i Kina” - en medvetenhetskampanj för vattenexperter, lärare, studenter, lokala myndigheter och lösningsleverantörer, som resa genom alla åtta stora flodsystemen i Kina för att ta tillbaka det hållbara Kina. Bolaget har även deltagit i designen av vattensystem för staden XiongAn, den planerade nya huvudstaden i Kina.

Om Global Green Development Capital Co., Ltd
Global Green Development Capital Co, Ltd är ett managementkonsultföretag som arbetar inom miljöområdet och är specialiserat på affärsutveckling, projektledning och fondförvaltning kopplat till städer och landsbygdens utveckling i Kina. Företaget agerar rådgivare till China Development Bank Capital vid etablering av internationella strategiska allianser i smarta och hållbara lösningar inom vatten, avfall, energi och transport samt hälso- och sjukvårdsteknik. Allt detta för att möta behoven i förorterna och på landsbygden, där det bor ca 600 miljoner kineser i medelklassen.

Denna information är sådan information, som Josab International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 augusti 2018.

Stockholm den 27 augusti 2018

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren                                                                                Mrs Chengqiu Shen              

VD, Koncernchef                                                                             Grundare och ordförande              

Telefon: +46 (0)8 121 389 00                                                     Telefon: +86 10-8855-6223 

E-post: johan.gillgren@josab.com                                           

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB. Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA.Läs mer hos Cision
Läs mer om Josab International AB