Reports

Publicerat: 2018-08-31 11:50:19

Freedesk AB: Halvårsrapport 2018-01-01 - 2018-06-30

Styrelsen och verkställande direktören för Freedesk AB avger härmed halvårsrapport för första och andra kvartalet 2018.

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret 2018-01-01 – 2018-06-30

¨      Rörelsens intäkter uppgick till 714 011 (1 047 051) SEK.

¨      Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 900 523 (-4 588 502) SEK.

¨      Resultat per aktie uppgick till -0,18 (-0,44) SEK.

¨      Soliditeten uppgick till 75 %. Vid utgången av föregående räkenskapsår uppgick soliditeten till 77 %.

Andra kvartalet 2018-04-01 – 2018-06-30

¨      Rörelsens intäkter uppgick till 338 730 (583 287) SEK.

¨      Resultat efter finansiella poster uppgick till -867 077 (-2 910 973) SEK.

¨      Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,28) SEK.

Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per 2018-06-30 uppgick totalt antal aktier till 10 425 346 stycken.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.

Med ”Bolaget” eller ”Freedesk” avses Freedesk AB med organisationsnummer 559019-4261.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018

¨      E.OCT samarbete Japan

Freedesk inleder officiellt samarbete med japanska företaget E.OCT som ska etablera Freedesk på den japanska marknaden. E.OCT som är återförsäljare och distributör i Japan för möbler och interiördesign, beställde en omgång produkter från Freedesk och arbetar med PR och sociala medier för den japanska marknaden.

¨      BETT-mässan

Freedesk genererade stort intresse hos representanter från utbildningssektorn från ett flertal länder under BETT-mässan i London. Brittiska Marshfield Primary School beställde på plats 30 st Freedesk Desk Risers till sin skola som ett led i skolans projekt att öka studenthälsan.

¨      Pro Designansökan

Freedesk lämnar in en designansökan för nya modellen “Pro” som riktar sig till kontorsmarknaden och de som använder tyngre eller flera datorskärmar.

¨      Möbelmässan, Stockholm

Under möbelmässan i Stockholm visades den kommande modellen “Pro” upp och genererade stort intresse från aktörer inom kontorsmarknaden genom sin funktionalitet och design.

¨      Kaut-Bullinger samarbete Tyskland

Tyska möbelföretaget Kaut-Bullinger började sälja Freedesk “Desk Riser” genom sin webbshop och körde även kampanj på sin hemsida och i reklamutskick.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

¨      Lol CapSek omvänt förvärv

Freedesk undertecknade under Q2 en avsiktsförklaring med företaget CapSek om ett förvärv av samtliga aktier i Freedesk. Förvärvet ska finansieras genom en apportemission, s.k omvänt förvärv, genom vilken CapSeks aktieägare blir majoritetsägare i Freedesk AB. Avsiktsförklaringen som ursprungligen var var giltig till och med den 30 juli, förlängdes till den 31 oktober 2018, och i samband med detta ingicks ett avtal om en likviditetsfacilitet från Ekapaif på 1 miljon kronor som löper till 2019-02-28 och kan avropas utifrån verksamhetens behov.

¨      E.OCT samarbete Japan

Omfattande medietäckning i samband med pressreleaser och mediaevent, med publiceringar i bland annat ”Kurashi” lifestyle magazine och ”Nikkei marketing journal”, samt ett reportage i ”TV Tokyo”. Framgångarna har lett till en väsentligt ökad orderingång från E.OCT.

¨      Desk Riser ”Lite” lanseras i Finland

Den finländska samarbetspartnern ”Top Cousin” lanserar Desk Riser ”Lite” i samband med en beställning som inkluderar tillhörande väskor. Leveranserna görs under Q2 och Q3.

VD Stefan Westergård kommenterar

Under årets andra kvartal har vi haft ytterligare framgångar på marknadssidan, som jag berättar mer om nedan.

Men innan dess några kommentarer om den pågående processen med CapSek för att genomföra ett omvänt förvärv.

Processen fortlöper, och vi arbetar för att ta den i mål så snart som möjligt. Det är fortfarande min och styrelsens övertygelse att utkomsten av denna process kommer att bli en ”win-win” för befintliga och nya aktieägare, med goda möjligheter att utveckla affärsverksamheten för både CapSek och Freedesk, och vi ser fram emot att kunna ge mer information till alla nuvarande och potentiella delägare.

Gällande marknadssidan så har samarbetet med E.OCT i Japan resulterat i en mycket god mediatäckning och en ökad orderingång. Freedesk har, tillsammans med E.OCT, figurerat i mer än tio tidningar och tidsskrifter, såsom ”Kurashi” lifestyle magazine och ”Nikkei marketing journal”. Dessutom gjorde ”TV Tokyo” ett reportage om Freedesk. Mängden av publicering och ökningen av orderingången bekräftar och stärker vår uppfattning att Freedesk produkter matchar den japanska marknaden väl.

I USA har vår partner ”Dallasia” med varumärket ”Fräsch” lanserat en produkt som kallas ”UpTop”, där de säljer Freedesk Desk Risers tillsammans med ett komplett bord, anpassat för att användas tillsammans med våra Desk Risers.

Vi ser fortfarande skolor som en stor potential, och i den andan har vi i Sverige fördjupat vårt samarbete med ”Team Concept”, en föregångare inom ”aktiva klassrum”. ”Team Concept” är uppskattade för sina föreläsningar och samarbete med skolor som vill ha en mer aktiv läromiljö, där Freedesk Desk Risers är ett viktigt inslag i att uppnå det.

Den kommande modellen Desk Riser ”Pro” som har inbyggd lyfthjälp, tilltalar med sin funktionalitet och design den viktiga delen av kontorsmarknaden som använder tyngre eller flera datorskärmar. Det positiva gensvar vi fick på Stockholmsmässan i Februari har under Q2 bekräftats när den har förhandsvisats på utvalda marknader med mycket gott resultat, och vi har nu identifierat en välrenommerad produktionspartner i Asien.

Våra satsningar fortsätter att ge resultat och med detta kan vi växa som företag. Detta, tillsammans med den pågående processen med CapSek, gör att vi har en spännande framtid.

Stefan Westergård, VD Freedesk AB
Denna information är sådan information som Freedesk AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offent­liggörande den 31 aug 2018.
Freedesk utmanar alla till en mer aktiv och hälsosam vardag

Freedesk gör detta genom att förse marknaden med smarta och flexibla lösningar. Syftet är att öka användarens välmående och produktivitet. Bolaget har börjat med ett utbud av Desk Risers, som gör det möjligt att stå upp och arbeta var och när användaren vill. Detta ligger inom bolagets fokus: möjliggöra för användaren att utföra sina dagliga uppgifter på ett mer aktivt, flexibelt och produktivt sätt. Freedesk har också lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk LapTop Stand. Detta är bara början av ett brett utbud av produkter från bolagets innovationsroadmap inom fyra affärsområden: Active sit-stand, Active Focus, Activity Boost och Active Move.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Freedesk AB