Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-09-04 07:49:49

QuickCool AB: Mer från Bolaget Månadsbrev augusti 2018

Under augusti månad har vi träffat potentiella distributörer för ytterligare fyra marknader, arbetat med att byta ut flödessensor mot ultraljudslösning, och deltagit i The International Hypothermia and Temperature Management Symposium i Sydney, Australien.

På förekommen anledning önskar vi förtydliga vårt finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO). QuickCool kan avropa 2 MSEK vid sju olika tillfällen och därmed erhålla totalt 14 MSEK. QuickCool utfärdar konvertibla skuldebrev för varje enskild transaktion om 2 MSEK. De konvertibla skuldebreven konverteras sedan till aktier i QuickCool till en fastställd konverteringskurs som är baserad på 90% av den lägsta stängningskursen under de 15 handelsdagarna närmast vårt avrop. Inom ett år har EHGO rätten att själv bestämma om och när denna konvertering till aktier önskas ske. Återbetalning av våra skuldebrev sker således genom att EHGO säljer sina QuickCool-aktier på Spotlight Stock Market. Detta är ett vanligt förekommande förfarande bland många bolag på börsen för att möjliggöra en löpande emission över en längre tidsperiod till en potentiellt högre aktiekurs, än om man hade genomfört en traditionell nyemission till en lägre kurs vid ett och samma tillfälle. Teckningsoptionerna utgör ett incitament för EHGO att bibehålla en så hög aktiekurs som möjligt.

Vi anser att det fysiska mötet är viktigt i vårt urval av distributörer. Det är en lång process för att finna den lämpligaste distributören på varje marknad. Eftersom vi är väldigt beroende av vår partner för att lyckas på varje enskild marknad, är det viktigt att vi finner den distributör som vi känner är den mest optimala utifrån en rad kriterier. Efter en mängd mejl där vi besvarar frågor, utbyter information och känner på varandra, etablerar vi kontakt i telefonmöten, varefter vi väljer en, två eller tre lämpliga kandidater per marknad. I slutändan faller valet på hur det känns efter vårt fysiska möte. Det är först då man kan bekräfta den goda känslan man har byggt upp under några månaders tid. Det är våra möten med människor som är avgörande för vårt val av distributör. Det är väl investerad tid och vi kommer att skriva en rad distributionsavtal under hösten och vintern.

Vår prioritering under sommaren har varit att säkerställa utbyte av flödessensorn och minimera påverkan av vår CE-märkningsprocess. Efter intensivt arbete kan vi meddela att vi har funnit och påbörjat implementeringen av vår nya ultraljudslösning. Det har gått fort att ersätta komponenten och vi är nöjda med resultatet.

The 7th International Hypothermia and Temperature Management Symposium (IHTMS) hölls i Sydney, Australien. Totalt deltog 138 delegater från hela världen i presentationer, panel­diskussioner och övriga samtal under tre dagar. Tillämpningen av mild hypotermi (dvs. kylning mellan 32° och 35,9°C) samt normotermi (dvs. undvika feber, då vår kroppstemperatur normalt ligger mellan 36,4° och 37,5°C) diskuterades för ett flertal indikationer såsom asfyxi (akut syrebrist vid förlossning), hjärtstopp, traumatiska hjärnskador, subduralblödningar, ischemisk stroke, meningitis (hjärnhinneinflammation), septisk chock, med flera. Det är tydligt att forskningen inom området samt den global trenden pekar på att feberhantering blir en alltmer viktig behandlingsform. Vi känner att vår QuickCool© SYSTEM-lösning ligger i framkant då intranasal kylning möjliggör feberhantering av medvetna patienter.

bolagets hemsida kan du hitta “Frågor och svar” där vi samlar många vanligt förekommande frågor om QuickCool och vår lösning.

Med vänliga hälsningar,
Fredrik

Fredrik Radencrantz
CEO

QuickCool AB 
Ideon Science Park
Beta 6, Scheelevägen 17 - SE-223 70 Lund - Sweden
E-mail: fredrik.radencrantz@quickcool.se Web: www.quickcool.se
Mobile +46 (0)73 834 1188

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information vänligen se www.quickcool.seLäs mer hos Cision
Läs mer om QuickCool AB