Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-10-31 10:08:01

Freedesk AB: Freedesk förlänger avsiktsförklaring avseende omvänt förvärv med Northern CapSek Ventures AB

Freedesk AB (”Freedesk”) har tidigare meddelat att en avsiktsförklaring avseende förvärv av samtliga aktier i Northern CapSek Ventures AB (”CapSek”) ingåtts.

Avsiktsförklaringen, som ursprungligen var giltig till och med den 30 juli 2018 och därefter förlängdes till den 31 oktober, kommer ytterligare förlängas till den 31 december 2018.

Med anledning av den förlängda avsiktsförklaringen, har turordningen för de olika stegen i förvärvsordningen justerats enligt nedan;

i)                      Freedesk offentliggör förlängning av avsiktsförklaring med CapSek

ii)                     Freedesk återkommer närmsta tiden med kompletterande information kring noteringsprövningen av CapSeks verksamhet

För ytterligare information om Freedesk AB, vänligen kontakta:

Stefan Westergård, VD 

Telefon: 040-44 30 15

E-post: stefan.westergard@thefreedesk.com 

För ytterligare information om Northern CapSek Ventures AB och Ekapaif AB, vänligen kontakta:

Peter Wendel, VD 

Telefon: 0733-13 00 95

E-post: peter.wendel@ekapaif.se 

Denna information är sådan information som Freedesk AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018. 
Freedesk utmanar alla till en mer aktiv och hälsosam vardag

Freedesk gör detta genom att förse marknaden med smarta och flexibla lösningar. Syftet är att öka användarens välmående och produktivitet. Bolaget har börjat med ett utbud av Desk Risers, som gör det möjligt att stå upp och arbeta var och när användaren vill. Detta ligger inom bolagets fokus: möjliggöra för användaren att utföra sina dagliga uppgifter på ett mer aktivt, flexibelt och produktivt sätt. Freedesk har också lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk LapTop Stand. Detta är bara början av ett brett utbud av produkter från bolagets innovationsroadmap inom fyra affärsområden: Active sit-stand, Active Focus, Activity Boost och Active Move.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Freedesk AB

Utskick från Spotlight Group