Hem

Reports

Publicerat: 2018-11-29 08:30:00

Genesis IT AB: Delårsrapport januari - september 2018

Kvartalet juli - september 2018

Mkr    Moderbolaget    Koncernen 
Nettoomsättningen uppgick till    20,7 (23,4)   20,7 (23,4)
Rörelseresultatet uppgick till    6,7 (7,5)   7,1 (7,8)
Resultat efter skatt uppgick till    5,4 (6,1)   5,6 (6,1)
Resultat per aktie uppgick till, kr    0,54 (0,61)   0,56 (0,61)
Eget kapital per aktie uppgick till, kr      10,50 (9,60)   11,14 (9,62)

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

  • Under kvartalet förhandlades, och tecknades, ett nytt avtal med XL-BYGG AB, fram till 31 december 2020.
  • Efter kvartalets slut offentliggjordes också en förlängning av ramavtal med Max Garden AB vilket nu även omfattar kedjan Tvåhjulsmästarna. Avtalet sträcker sig till 2022.

 

VD-kommentar

Vi rapporterar ett stabilt resultat för det tredje kvartalet, trots att omsättningen sjönk något jämfört med motsvarande kvartal 2017. Fokus under kvartalet har varit organisationsförstärkningar, fortsatt intensivt arbete med iFenix och iFenix Grow samt vidareutveckling och framtidssäkring av vår plattform.

Genesis IT är långsiktiga
Vi fortsätter det långsiktiga bygget av Genesis IT och upplever att vi har ett starkt momentum i bolaget. Med förstärkt organisation, förlängda avtal med flera nyckelkunder, flertalet marknadsaktiviteter och dialoger med potentiella kunder, för såväl iFenix som iFenix Grow, är vi bra rustade för en bredare marknad.

Jag vill understryka de långa försäljningscykler som finns i vår bransch. Ett affärssystem är en verksamhetskritisk komponent för kunder med kedjestruktur eller butiksnät och vi för ständig dialog med ett flertal potentiella kunder – men som inte nödvändigtvis leder till ett avtal i närtid.

Förlängda kundavtal på plats
Under kvartalet tecknades ett nytt avtal med XL-BYGG AB, som varit kund sedan lanseringen av iFenix. Det nya avtalet, som sträcker sig till 31 december 2020, innebär samma omfattning av leverans men att vissa kundanpassningar sker av prissättningsmodellen med en större rörlig ersättning som är beroende av antalet anslutna XL-BYGG butiker, antalet användare och andra kringliggande tjänster.

Efter kvartalets slut offentliggjordes också en förlängning av det ramavtal vi tecknat med Max Garden AB. Det nya avtalet, som sträcker sig till 2022, innefattar nu också leverans av iFenix inom Tvåhjulsmästarna – en av Sveriges största fristående cykelåterförsäljarkedjor. Sedan tidigare levererar vi iFenix till Max Garden-ägda QC Trädgårdsexperten. Vi är givetvis stolta över det förlängda, och fördjupade, samarbetet mellan Genesis IT och Max Garden AB.

Tommy Flink, VD

 

För ytterligare information

Genesis IT AB (publ)
Patrik Liljegren, Marknads- och Informationschef
E-post: ir@genesis.se
Tel: 010 27 27 311

Denna information är sådan information som Genesis IT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2018 klockan 8.30.

Genesis IT AB

Norrsågsvägen 41, 972 54 LULEÅ

Hemvärnsgatan 9, 171 54 SOLNA

Tel 010 27 27 200, E-post info@genesis.se, Internet www.genesis.se

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar.

Genesis ITs egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT-hantering. Bolagets huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för branscher med kedjestruktur eller ett stort butiksnät, och erbjuder bland annat integrerad e-handelslösning och specifik funktionalitet mellan huvudkontor och butik. Genesis IT grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå samt försäljningskontor i Stockholm.


Läs mer hos Cision
Läs mer om Genesis IT AB