Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-12-17 09:00:00

Hamlet Pharma AB: Snabb och informativ studie av Alpha1Hs effekt på blåscancer

Vi kan stolt meddela att hälften av alla patienterna har inkluderats i blåscancerstudien och att resultat förväntas före sommaren 2019.

Alpha1H har snabba effekter på tumörceller, som dör efter några timmar i provrör. I djurmodell, är behandlingen effektiv efter mindre än två veckor. Detta gör det möjligt att genomföra den ovanligt korta och effektiva studie på cancerpatienter, som nu pågår. 

I en tidigare studie på patienter med blåscancer utsöndrades cancerceller redan 2 timmar efter tillförsel av HAMLET i blåsan och effekter på tumören upptäcktes redan efter en vecka utan mätbara biverkningar. 

Baserat på dessa erfarenheter har vi därför valt ett kort studieprotokoll där patienter med blåscancer behandlas med ALpha1H under 1 månad. Studien startade på rekordtid efter det att Bolaget fått godkännandet från den tjeckiska myndigheten och nu är hälften av patienterna inkluderade och under behandling.

Studien är en kombinerad Fas I studie för att utesluta att Alpha 1H orsakar biverkningar och Fas II för att mäta medicinska effekter på tumörerna jämfört med placebo-gruppen. Även vid höga doser ser man inga biverkningar i djurmodell, då cancer-cellerna dör genom en naturlig, icke toxisk mekanism.

Patientrekryteringen fortsätter enligt plan och vi förväntar oss kunna presentera resultaten före sommaren 2019. Prover som tas vid ett flertal tillfällen under och efter behandlingen undersöks noga av patolog på kliniken i Prag och vid laboratoriet i Lund utförs molekylära analyser för att bättre förstå hur Alpha1H fungerar, t.ex. förändring av genuttryck efter behandling. 

Mer detaljer om studiens upplägg finns att läsa i registret för kliniska prövningar www.clinicaltrialsregister.eusamt på den amerikanska databasen över kliniska prövningar clinicaltrials.gov


För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma, +46-709 42 65 49

catharina.svanborg@med.lu.se

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57

mats.persson@hamletpharma.com


Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. HAMLET dödar effektivt tumörceller men har samtidigt inte visat toxiska effekter i de proof-of-concept studier som gjorts på människa. Substansen har visat behandlingseffekt mot hudpapillom i en placebo-kontrollerad klinisk studie och orsakar utsöndring av döda cancerceller efter injektion i urinblåsan hos patienter med blåscancer. Alpha1H är den syntetiska varianten av HAMLET, som möjliggjort utvecklingen av substans för kliniska prövningar. Alpha1H dödar olika typer av tumörceller och visar behandlingseffekter mot blåscancer i djurmodell. Hamlet Pharma har en pågående klinisk fas I/II studie med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform och avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hamlet Pharma AB