Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-01-14 09:50:44

BrandBee Holding AB: Avtal om ägarspridning med Dividend Sweden

Pressmeddelande 2019-01-14


Brandbee Holding AB har ingått ett avtal med Dividend Sweden AB att genom utdelning ägarsprida ca 5 miljoner aktier i bolaget.

I enlighet med vad Brandbee kommunicerade i december 2018 kommer en företrädesemission till bolagets existerande aktieägare att genomföras under första kvartalet 2019. Ett första steg tas nu i och med att aktieägarbasen breddas när Dividends ca 4000 aktieägare tilldelas aktier i Brandbee Holding. De aktier som delas ut till Dividends aktieägare lånas ut av en av Brandbees huvudaktieägare.

Dividend Sweden har som affärsidé att investera i andra mindre, listade företag samt bistå med tjänster kring finansieringslösningar, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

”Genom vår plattform och våra verktyg har Brandbee en unik position att attrahera kunder för att hjälpa dessa med marknadsföring och kommunikation för att skapa nya intäktsmöjligheter. Genom en ägarspridning med Dividend Sweden kommer Brandbee få fler aktieägare som kan vara med på vår spännande tillväxtresa, säger Jonas Litborn, styrelseordförande i Brandbee.

"Brandbee är ett spännande bolag inom digital marknadsföring som med sin egen plattform på ett effektivt sätt hjälper företag skapa nya kunder och affärer”, säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden.

Villkoren för utdelningen av aktier i Brandbee Holding AB kommer att offentliggöras i samband med Dividend Swedens kallelse till bolagsstämma under första kvartalet 2019.

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
Jonas Litborn, Styrelseordförande
Telefon: +4670 640 07 40
ir@brandbee.com

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.

Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.Läs mer hos Cision
Läs mer om BrandBee Holding AB