Hem

Reports

Publicerat: 2019-02-28 08:41:32

BrandBee Holding AB: BrandBee Holding AB - Bokslutskommuniké 2018

FINANSIELL ÖVERSIKT

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT JAN - DEC 2018
Nettoomsättningen uppgick till 1,4 MSEK (2,1)
Totala intäkter uppgick till 2,1 MSEK (3,4)
Rörelseresultatet uppgick till -7,6 MSEK (-8,9)
Periodens resultat uppgick till -7,9 MSEK (-9,0)
Resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,50)

Siffror inom parentes avser jan - dec 2017.KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 4 2018
Nettoomsättningen uppgick till 0,4 MSEK (0,4)
Totala intäkter uppgick till 0,5 MSEK (0,7)
Rörelseresultatet uppgick till -2,3 MSEK (-4,0)
Periodens resultat uppgick till -2,5 MSEK (-4,0)
Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,22)

Siffror inom parentes avser kvartal 4 2017.


ANTALET AKTIER
Bolaget har per 2018-12-31,  58 202 685 aktier.


FÖRSLAG TILL UTDELNING
Styrelsen föreslår att utdelning inte lämnas för verksamhetsåret 2018. Bolaget har som ambition att i framtiden lämna utdelning till aktieägarna.


KOMMANDE RAPPORTER
Kvartalsrapport ett 2019 2019-04-26
Halvårsrapport 2019 2019-08-29
Kvartalsrapport tre 2019 2019-10-30


ÅRSSTÄMMA
Årsstämman planeras till den 10 maj 2019 i Bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets och Spotlights hemsidor från den 17 april 2019.


VD HAR ORDET

Jag kom in i bolaget under våren 2018 som styrelseordförande och gick in som ägare under sommaren. Tyvärr präglades hela sommaren och hösten av organisationsfrågor och vi kom inte igång med försäljningen som förväntat. På grund av detta beslutade styrelsen att jag tillfälligt skulle ta över som VD för bolaget i januari.

Bakgrunden till att jag investerade i BrandBee från allra första början är den fantastiska produkten vi har inom leadsgenerering. Vi har sedan utvecklat verktyget med kompletterande tjänster och tilläggspaket inom marknadsföring. Vi har även gått ihop med leverantörer för att kunna erbjuda helhetslösningar inom mar-tech.    

Brandbees produktkatalog består av internationellt skalbara produkter. Detta har vi bevisat under hösten när vi lanserat bolagets digitala marknadsplattform i Indien. Där vi har kunder såsom OYO Rooms, Housing.com och Diplast. Intäkterna från dessa kunder började komma under tredje kvartalet men på grund av interna problem hos vår partner i Indien blev det temporärt stopp under fjärde kvartalet. Detta har vi nu löst då vi har en ny samarbetspartner samt har förstärkt vår indiska organisation med både säljare och produktionspersonal. Försäljningen kommer därför att synas i rapporten för Q1 2019.

I Sverige är jag stolt över vårt samarbete med HomeTv.se där vi tillsammans med kunden nått väldigt goda resultat i konvertering av nya kunder. En annan intressant kund är Upplands-Bro Kommun som använder vårt videoverktyg i sin rekryteringsprocess.

Vidare har vi satt igång ett projekt för att ytterligare digitalisera våra processer och skapa v2.0 där vi anpassar våra lösningar för digitala byråer så att vi kan producera banners enligt de mest eftertraktade formaten.

Jag ser fram emot en händelserik vår och återkommer framåt med mer information kring våra pågående projekt.  

Jonas Litborn
Verkställande Direktör

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på
tf VD Jonas Litborn
Telefon: +46(0)70 640 07 40
ir@brandbee.com


Om BrandBee Holding AB

BrandBee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som med hjälp av egenutvecklade verktyg möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. BrandBee Holding AB vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.

 Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.


Denna information är sådan information som BrandBee Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019.

 Läs mer hos Cision
Läs mer om BrandBee Holding AB