Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-03-05 18:06:23

Klick Data AB: Kvartalsredogörelse Q3 2018/2019

E-learningföretaget Klick Datas första 9 månader av verksamhetsåret 2018/2019 för perioden 1 maj – 31 januari (Q1-Q3) visar ett redovisat resultat om -2.0 Mkr (-1.1) motsvarande -1,26 kr/aktie (-0,49) före skatt. Omsättningen blev 3,1 Mkr (4,7).

 Utvecklingskostnader för den nya plattformen KlickData ökade under perioden. Den tidigare huvudansvariga leverantören för KlickData plattformen, som utlovat färdig leverans under 2018 utan att leverera detta, har nu ersatts av en ny utvecklingsansvarig leverantör efter en slutuppgörelse i godo med den förra. Under Q3 har utvecklingen gått framåt men tempot 2019 initialt minskat pga. av upplärningskostnader. Omdisponeringen av huvudansvar för utvecklingen av den nya plattformen har under februari gett bolaget en större tillförsikt än tidigare då angivna leveranstider hållits. Plattformens arkitektur har visat sig solid efter en tredjepartsgenomgång vilket ger tillförsikt om en sedan länge aviserad lansering under Q2/2019. 

Q3 18/19 avser perioden 1 november 2018- 31 januari 2019. Q1-Q3 17/18 avser perioden 1 maj 2018- 31 januari 2019. Spotlight krav på kvartalsredogörelse kräver information om ”Likvida medel vid periodens slut”: 1759966 SEK

K3= Klickportalen K3, se www.klickportalen.se Antal aktier utestående per 2019-01-31 : 2 448 000 (2 448 000) Kvartalsredogörelse är ej granskad av bolagets revisorer.

Nästa rapport:: Bokslutskommuniké 2018/2019: 28 juni 2019.

Om Klick Data Klick Data AB (publ) levererar kunskapsutvecklingstjänster på internet till företag, organisationer och individer genom den egenutvecklade kompetensportalen Klickportalen K3 (K3), se http://www.k3.nu. För mer info om Klick Data: http://www.klickdata.se


Styrelsen 2019-03-05 Klick Data AB (publ)Läs mer hos Cision
Läs mer om Klick Data AB

Prenumeration