Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-04-01 10:38:08

Compare-IT Nordic AB: Lanseringen av integration med Google Home Assistant förskjuten

Compare-IT är klara med utvecklingen gentemot Google Home Assistant och avsåg att lansera den nya funktionen i samband med månadsskiftet mars/april 2019. På grund av försening i Googles certifieringsprocess, har lanseringen blivit förskjuten ca 1 månad.

Integrationen innebär att Compare-IT:s kunder kommer att erbjudas röststyrning av sin smarta hem anläggning via Google Home Assistant och kompletterande styrning via Google Home Appen. Funktionen kommer att vara tillgängligt för både nya och existerande kunder med ett uppkopplat styrsystem från produktserien Home Line. Aktivering av assistenten sker via Mina Sidor.


För ytterligare information

Kerstin Lindqvist Toms

VD, Compare-IT Nordic AB                                      

Telefon: 0733-190 630                                             

E-post: kerstin@compare-it.se

Jeanette Andersson

Ordförande, Compare-IT Nordic AB

Telefon: 0733-181 982

E-post: jeanette@compare-it.se 

Om Compare-IT

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Compare-IT:s har utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter som kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har gjort smarta hem lösningar tillgängliga för alla på ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en robust fast installation med trådlös komplettering för flexibilitet med en användarvänlig molnplattform för framtidssäker integration av ny funktionalitet. För mer information se www.compare-it-se 

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Kerstin Lindqvist Toms försorg, för offentliggörande den 1 april 2019.Läs mer hos Cision
Läs mer om Compare-IT Nordic AB