Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-05-17 08:05:52

Transferator AB: Kallelse till årsstämma i Transferator AB (publ)

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Transferator AB (publ) org. nr 556692-3248 (”Bolaget”), till årsstämma på Strandvägen 5B, 3 tr i Stockholm, den 14 juni 2019 kl. 10.00.

Fullständig kallelse enligt bifogad bilaga.

Denna information är sådan information som Transferator AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationenlämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2019


För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com


Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB