Reports

Publicerat: 2019-05-28 08:19:22

Genesis IT AB: Delårsrapport januari - mars 2019

Kvartalet januari - mars 2019

Mkr    Moderbolaget    Koncernen
Nettoomsättningen uppgick till    21,2 (23,6)    21,2 (23,6)
Rörelseresultatet uppgick till    5,3 (6,8)    5,7 (7,1)
Resultat efter skatt uppgick till    4,4 (5,5)    4,7 (5,7)
Resultat per aktie uppgick till, kr    0,44 (0,55)    0,47 (0,57)
Eget kapital per aktie uppgick till, kr      11,24 (9,95)    11,94 (10,53)

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

  • Årsstämman, som hölls i Luleå 9 maj, beslutade om en utdelning om 0,54 kr (0,47) per aktie, motsvarande totalt cirka 5,4 Mkr
  • På årsstämman valdes Pär-Ola Gustavsson till ny styrelseledamot.

VD kommentar

Fortsatt fokus på kund och produkt 

Jag är nöjd över att presentera en stabil inledning på 2019. Visserligen sjunker omsättningen något jämfört med motsvarande period föregående år, men då vi omförhandlade kundavtal under oktober månad 2018 är den lägre omsättningen enligt plan – och minskningen ska ses i ljuset av detta. Vi gläds samtidigt åt en stabil marginal, nya kunder för iFenix Grow samt fortsatt arbete med Tvåhjulsmästarna.

Kundanpassningar och förberedande arbete

Under hösten 2018 kunde vi presentera en ny kund i form av Tvåhjulsmästarna – en av Sveriges ledande butikskedjor i cykelbranschen. Arbetet har hittills präglats av förberedande arbete på central nivå för att kunna starta implementering av enskilda butiker. Vi är nöjda över hur samarbetet utvecklat sig och vi ser nu fram emot nästa fas.

Under kvartalet har vi också fokuserat på kundspecifika projekt för såväl XL-BYGG som Max Garden (QC Trädgårdsexperten och Tvåhjulsmästarna). Även om det är relativt resurskrävande under en period ser vi att det skapar mycket värde för kunderna.

Handfull nya kunder för iFenix Grow

Försäljningen av iFenix Grow – vår produkt anpassad för små- och mellanstora fristående företag – fortsätter att bära frukt. Vi har idag en handfull företag som är live med lösningen och även om det omsättningsmässigt ännu har marginell effekt för Genesis IT gläds vi åt den goda starten. Vår analys bakom produkten har hittills visat sig vara korrekt – kunderna kan utnyttja den kraftfulla funktionalitet som finns inom iFenix-systemet men i en enklare, mer avskalad version. Vi märker en god efterfrågan hos vår tilltänkta målgrupp, detta trots att vi inte gjort några större investeringar i marknadsföring.

Stärkt digital närvaro och nytt försäljningskontor

Vi arbetar intensivt med vår digitala närvaro i syfte att marknadsföra våra produkter till en bredare massa. Detta kommer bland annat resultera i en uppdaterad webb som vi tror kommer att skapa mer tydlighet kring affärsvärdet iFenix ger och som ökar sannolikheten för fler kundkontakter. Under våren har vi också flyttat vårt försäljningskontor in i nya, mer effektiva lokaler i centrala Stockholm. Detta gör vi för att få en bättre närhet till befintliga och potentiella kunder.

Tommy Flink

VD, Genesis ITFör ytterligare information

Patrik Liljegren, Marknads- och Informationschef

E-post: ir@genesis.se

Tel: 010 27 27 311


Denna information är sådan information som Genesis IT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2019. 


Genesis IT AB

Norrsågsvägen 41, 972 54 LULEÅ

Gamla Brogatan 32, 111 20 STOCKHOLM

Tel 010 27 27 200, E-post info@genesis.se, Internet www.genesis.se

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar.

Genesis ITs egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT- hantering. Bolagets huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och kedjestrukturer. iFenix erbjuder förutom affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och beslutstöd även integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd. Genesis IT grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå samt försäljningskontor i Stockholm.


Läs mer hos Cision
Läs mer om Genesis IT AB