Hem

Publicerat: 2022-01-21 09:11:31

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Logistri Fastighets AB: MARKNADSVÄRDE I FASTIGHETSPORTFÖLJEN +3,6% 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Logistris marknadsvärdet för fastighetsportföljen ökade under sista kvartalet 2021 med 3,6 procent och totalt 11,5 procent under 2021 till följd av fortsatt stark marknadsutveckling i segmentet industri- och lagerfastigheter i Sverige.

Det skriver Logistri i ett pressmeddelande efter att ha erhållit marknadsvärdering av bolagets fastighetsportfölj per den 31 december 2021. Det pågående förvärvet av fastigheten Kylskåpet 2 i Motala ingår inte i fastighetsvärdet per årsskiftet utan tillkommer under första kvartalet 2022.

"Vi noterar att intresset i marknaden för den typ av fastigheter som Logistri investerar i är fortsatt starkt och att avkastningskraven fortsätter att sjunka för de bästa objekten med ökat fastighetsvärde som följd. Logistri ökar nu takten i tillväxten och ser fram mot att göra flera tilläggsförvärv under året", säger bolagets vd Ulf Attebrant i en kommentar.          
        

Läs mer om Logistri Fastighets AB