Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-15 18:05:44

OptiMobile AB: Uppdatering avseende checkräkningskredit hos Handelsbanken

Handelsbanken beviljade i slutet av 2017 OptiMobile AB (”OptiMobile”) en checkräkningskredit om 500 000 kr. Checkräkningskrediten har en löptid om en månad i taget. Handelsbanken har meddelat OptiMobile att banken från och med 30 juni 2019 valt att ej förlänga checkräkningskrediten. 

OptiMobile har sedan slutet av 2017 med Handelsbanken avtalat dels ett lån, som per idag uppgår till totalt 2 500 000 kr, samt dels en checkräkningskredit om 500 000 kr. Lånet löper till och med 2024 med en årlig amortering om 500 000 kr. Checkräkningskrediten löper med en månad i taget. OptiMobiles lån hos Handelsbanken påverkas ej av Handelsbankens beslut att ej förlänga checkräkningskrediten utan lånet löper vidare i enlighet med gällande avtal.

Det belopp av checkräkningskrediten som är utnyttjat ska erläggas till Handelsbanken den 30 juni 2019.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Lars Rutegård, VD
Telefon: +46 70-250 90 40
E-post: lars.rutegard@optimobile.sewww.optimobile.se

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2019.


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se. Läs mer hos Cision
Läs mer om OptiMobile AB