Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-07-01 14:50:59

SelectImmune Pharma AB (publ): SelectImmune Pharma stärker sin organisation med Chief Medical Officer samt arbetande styrelseordförande

SelectImmune Pharma meddelar att bolaget har rekryterat Erik Sturegård som Chief Medical Officer (CMO). Erik Sturegård är överläkare och docent i klinisk mikrobiologi och har omfattande erfarenhet av forskning om infektionssjukdomar och antibiotika med tidigare chefsposition inom sjukvården. Erik Sturegård tillträder som CMO den 1 juli, 2019.

’’Jag ser mycket fram emot att börja arbeta med SelectImmune, som har en ytterst spännande forskningsportfölj. Den globala epidemin av antibiotika-resistenta bakterier gör att det medicinska behovet av nya behandlings-alternativ är enormt’’, säger Erik Sturegård.         

’’ Erik Sturegårds kompetens och erfarenhet är idealisk för bolaget, som med Erik får en drivande kraft bakom den kliniska utvecklingen’’, säger Fredrik Herslow, bolagets VD.

SelectImmune Pharma meddelar också att bolaget utsett Catharina Svanborg till arbetande styrelseordförande med övergripande ansvar för bolagets verksamhet. Därmed säkrar Bolaget kontinuiteten och den nödvändiga integrationen av forskning och läkemedelsutveckling.

’’ Det gläder mig att bolaget växer och att tillsammans med Erik Sturegård och teamet utveckla nya läkemedel’’, säger Catharina Svanborg, bolagets grundare och styrelseordförande. 


För mer information, kontakta

Catharina Svanborg +46-709 42 65 49

Catharina.Svanborg@med.lu.se

Fredrik Herslow, VD SelectImmune Pharma, + 46 705 91 15 44

Fredrik.Herslow@selectimmune.com
SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Bolagets mål är att driva utvecklingen av nya infektionsterapier, som genom stimulans av immunsystemet kan erbjuda alternativ till antibiotika.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)