Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-09-02 15:05:17

Orgo Tech AB: Kompletterande information om finansieringsavtal som ingicks i samband med kommunicerat förvärv

Finansieringsavtalet gällande ett lån om MSEK 3.5 som ingicks i samband med inkråmsförvärvet av Magemail löper med förfallodag 2020-01-30 och med marknadsmässiga villkor för ett kortfristigt lån. Långivaren är en extern ej närstående privatperson.


För mer information, kontakta bolaget på:

Alexander Winqvist, VD

ir(at)orgotech.com

www.orgotech.com

Denna information är sådan information som Orgo Tech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 September 2019.


Orgo Tech i korthet: 

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Orgo Tech AB

Prenumeration