Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-09-04 14:08:57

Raybased AB: Raybaseds affärsutvecklingschef Michael Odälv har köpt 190 000 aktier i bolaget

Proptech-bolaget Raybaseds affärsutvecklingschef Michael Odälv köpte den 30 augusti samt den 2 september totalt 190 000 aktier i bolaget. Aktierna köptes till genomsnittskursen 1,59 kronor per aktie. Affären gjordes över marknaden.

Michael Odälv äger sedan tidigare 110 000 aktier i bolaget. Efter dessa köp äger Michael Odälv totalt 300 000 aktier i Raybased AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Almquist

VD, Raybased AB (publ)

Telefon: +46 702 58 38 88

jonas.almquist@raybased.com


Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 703 19 48 00
lennart.olving@raybased.com


Om Raybased AB (publ)

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, kyla, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida
IoT-tjänster. Raybased gör fastigheter smarta, enkelt. www.raybased.com  
Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.comLäs mer hos Cision
Läs mer om Raybased AB