Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-09-24 15:37:06

Compare-IT Nordic AB: Compare-IT genomför satsning på den norska marknaden

Compare-IT har tidigare meddelat att vi ansökt och fått beviljat internationaliseringscheckar på ett sammanlagt värde av 250 tkr. Bidraget kommer att användas för att förbereda och genomföra en satsning på den norska marknaden. 

Vi bedömer att Norge har kommit långt vad gäller digitalisering och smarta hem och är därför en intressant marknad att utforska. Upplägg och budget kommer att ha samma struktur som den marknadsundersökning vi avsåg att genomföra i Danmark och en extern resurs har kontrakterats.

Checkarna är ett stöd för små företag som vill förbereda en internationalisering och ska bidra till att företaget kan nå en ny marknad. Checkarna kommer att användas till att köpa extern kompetens för kartläggning av den norska marknaden samt anpassning av produkt och underlag inför bearbetningen.

Totala projektkostnader beräknas till 500 tkr, varav egenfinansiering uppgår till hälften d v s 250 tkr.

För ytterligare information
Kerstin Lindqvist Toms
VD, Compare-IT Nordic AB Telefon: 0733-190 630 E-post: kerstin@compare-it.se

Om Compare-IT
Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Compare-IT:s har utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter som kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har gjort smarta hem lösningar tillgängliga för alla på ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en robust fast installation med trådlös komplettering för flexibilitet med en användarvänlig molnplattform för framtidssäker integration av ny funktionalitet. För mer information se www.compare-it-se
Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Kerstin Lindqvist Toms försorg, för offentliggörande den 24 september 2019.Läs mer hos Cision
Läs mer om Compare-IT Nordic AB

Prenumeration