Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-10-17 16:47:56

Compare-IT Nordic AB: Compare-IT rapporterar utfall av utgivande av optionsprogram

Compare-IT:s årsstämma tog den 27 aug 2019 beslut att ge ut max 800 000 teckningsoptioner till två nyckelpersoner. Dessa nyckelpersoner har nu fullt ut tecknat sina optionsavtal om totalt 800 000 optioner.

Rätten att teckna har getts till nyckelpersoner på Compare-IT, bolagets VD (200 000) och bolagets CTO (600 000). Priset per teckningsoption är 0,114 kronor. Varje teckningsoption ger ägaren rätten att under optionens utnyttjandeperiod, som löper från och med den 5 september 2022 till och med den 16 september 2022, teckna en (1) ny stamaktie i bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlights officiella kurslista för stamaktien under perioden från och med den 19 augusti 2019 till och med den 30 augusti 2019. Denna snittkurs uppgår till 0,99 kr/aktie och strikekursen blir därmed 1,49 kr/aktie.

Optionerna är under registrering på Bolagsverket.

För ytterligare information

Kerstin Lindqvist Toms                                              

VD, Compare-IT Nordic AB                                      

Telefon: 0733-190 630                                                                          

E-post: kerstin@compare-it.se                                 

Om Compare-IT

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Compare-IT:s har utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter som kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har gjort smarta hem lösningar tillgängliga för alla på ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en robust fast installation med trådlös komplettering för flexibilitet med en användarvänlig molnplattform för framtidssäker integration av ny funktionalitet. För mer information se www.compare-it-se 

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Kerstin Lindqvist Toms försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2019.  

Läs mer hos Cision
Läs mer om Compare-IT Nordic AB

Prenumeration