Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-11-05 14:05:59

Sjöstrand Coffee Int AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Sjöstrand Coffee Int AB

2019-11-05 kl 10.30 höll Sjöstrand Coffee Int AB extra bolagsstämma. Stämman beslutade enhälligt att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag.

  • Stämman beslutade att bolagets aktiekapital ska vara lägst 1 500 000 kronor och högst 3 000 000 kronor. 
  • Stämman beslutade att antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 15 000 000 och till högst 30 000 000. 
  •  Stämman beslutade att aktierna fortsatt ska kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 3 200 000 och serie B till ett antal av högst 26 800 000. 

För mer information och frågor, vänligen kontakta:

Niklas Gustafsson, VD Sjöstrand Coffee Int AB

Tfn: 08-6770071

E-post: niklas@sjostrandcoffee.se

Om Sjöstrand Sjöstrand Coffee Int AB är ett företag som designar och utvecklar produkter inom segmentet kaffe med ett tydligt miljöfokus. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sjöstrand Coffee Int AB