Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-11-15 09:18:38

Jojka Communications AB: Omsättningen uppgår till 1824 ksek för oktober

Omsättningen för oktober månad 2019 blev 1824 ksek, att jämföras med 1934 ksek för oktober månad 2018. Omsättningen minskar därmed 6% mot förra året. Anledningen till minskningen mot föregående år är att spelbolagen skickade kampanjer till länder där operatörerna tar mer betalt per skickat SMS. Värt att notera är att SMS-volymen har en fortsatt ökad tillväxt med 3% mot föregående år. 

Försäljningsmässigt ser vi en kraftigt ökad efterfrågan på vår första integration som vi lanserat. Oktober gav positiva besked iform av flera affärer där kunderna köper vår nya funktionalitet. Den bygger på starkt förbättrade möjligheter till segmentering samt integrationer mot andra kommunikationsplattformar.

Exempel på användningsområde för detta är att kunden vill välja ut en relevant målgrupp baserat på köpbeteenden för att sedan kombinera SMS och email för att nå slutkonsumenten med rätt budskap vid rätt tidpunkt. På sikt är detta mycket viktigt för oss då denna typ av affärer är mindre konkurrensutsatta och kommer bidra till högre marginaler. 

November är en mycket intensiv tid för vår bransch med kulmen på Black Friday. Vi räknar med stora volymer även i år om än inte lika stora som 2018 då flera av våra kunder skickade oväntat mycket inklusive spelbolagen.

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB

fredrik.dalebrant@jojka.com

www.jojka.com

Om Jojka; 

Jojka erbjuder en kommunikationsplattform som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Vår vision är att kunderna till ett företag som använder Jojka ska märka att de nås av anpassad och personifierad kommunikation. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på Spotlight och har runt 850 aktieägare.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Jojka Communications AB