Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-11-18 15:46:00

EcoRub AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i EcoRub AB (publ)

Vid extra bolagsstämman i EcoRub AB(publ) den 18:e november i Hökmark, Skellefteå Kommun, fattades följande beslut:

Som ägardirektiv beslutades:

  • Fokusera på produkten TPRR - Thermo Plastic Recycled Rubber
  • Tillväxtökning för kommande 7 åren skall vara betydande och sikta mot en årlig omsättning på en miljard
  • Vi emotser en kraftfull satsning på marknadsföring och sälj

Till ny styrelseledamot utsågs : Susanne Stenmark

25,51 procent av bolagets röster fanns närvarande på stämman. 

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se 

+46 70 66 34 174

EcoRub AB (publ):

Ecorubs affärside är att leda utvecklingen och skapa värde i omvandling av återvunnet gummi- och plast till nya unika material. Den nya råvaran - TPRR - ger
vitala förbättringar i prestanda på flertal områden vilket ger våra kunder ökad konkurrenskraft på väg mot en global cirkulär ekonomi.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EcoRub AB