Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-11-21 14:54:18

EcoRub AB: Beslut om en ny tranch

För att kunna genomföra det uppdrag som bolaget fått som ägardirektiv behöver bolaget rekvirera en tranch från EHGOSF

För att uppfylla ägardirektiven (se tidigare pm av 2019-11-18) behöver bolaget stötta sin likviditet inför kommande satsningar. Ecorub har idag beslutat att nyttja en tranch på 2,5 Msek från European High Growth Opportunities Securitization Fund. Ett tilläggsavtal till det ursprungliga avtalet har gjorts så att försäljning av de aktier som uppstår i samband med konverteringar inte ska pressa ned kursen. Ett sådant upplägg genomfördes de sista månaderna, som finansiären sålde ut sina aktier och Ecorub kunde under den perioden inte se att försäljningarna var kurssänkande.

Avtalet går ut på att EGHGOSF endast får stå för en viss andel av omsättningen per dag.

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se 

+46 70 66 34 174

EcoRub AB (publ):

Ecorubs affärside är att leda utvecklingen och skapa värde i omvandling av återvunnet gummi- och plast till nya unika material. Den nya råvaran - TPRR - ger vitala förbättringar i prestanda på flertal områden vilket ger våra kunder ökad konkurrenskraft på väg mot en global cirkulär ekonomi.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EcoRub AB