Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-11-22 08:00:00

Novus Group International AB: Novus Group International AB: Kvartalsredogörelse kvartal 1

Juli till september 2019 jämfört med samma period 2018

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till kSEK 6 995 (10 249)
  • Resultat före skatt för perioden uppgick till kSEK -3 394 (105)
  • Medelantalet anställda för perioden uppgick till 32 anställda (30)
  • Lokalytan för perioden uppgår till 540 kvm (350)

Årets första kvartal har alltid varit svårbedömt då det omfattar sommarmånader med en lägre efterfrågan och semesteruttag. En trend vi ser är att uttaget av semester, både hos oss och hos våra kunder, sträcks ut allt längre i tid vilket påverkar köpbeteenden och försäljningsinsatser negativt ända fram till slutet av augusti, med undantag för de år då valet har en viss påverkan på vår försäljning. Under hela Novus´ historia har det första kvartalet oftast inneburit ett antal utmaningar och med de investeringar och nyrekryteringar vi gjort under förra årets Q2 och Q3 ser vi en starkare lönsamhetsförsämring än vanligt. En annan förklaring är att vi säkerställt att Novus har en god kassa för att kunna hantera organisk tillväxt och möta marknadens efterfrågan. Det beror även på den ökade ekonomiska exponering som detta innebär, från kvartal till kvartal.
Under de kommande kvartalen ligger fokus på försäljning samt kompletterande produkter för att bredda vår produktportfölj.

Torbjörn Sjöström, VD

För mer information se bifogad kvartalsredogörelse

Torbjörn Sjöström

VD
Novus
Epost: Torbjorn.sjostrom@novus.se
Tel: 08 128 196 71

Novus är ett fullservicebolag som genomför undersökningar med de metoder bäst lämpade att ge svar på det som behöver undersökas.

En undersökning definieras som en metod och en process för att få kunskap.

En undersökning från Novus består av två delar, datainsamling och analys. Novus kunder vill generellt ha svar på Hur, hur får jag fler kunder, fler medlemmar etc.
För att förstå det behöver man svar på tre saker:

VadVarförHur

En Novusundersökning hjälper till att svara på vad, förklara varför och ger råd om hur det är användbart i kundens verksamhet. Undersökningar med verklig affärsnytta.

Novus Group International AB (publ) erbjuder undersökningar och rådgivning inom Opinion (opinions- och samhällsmätningar),

Marknad (varumärke & kommunikation affärsutveckling samt media) och Loyalty (kund & medarbetare).

Novus undersökningsidé fokuserar på timing och närvaro, dvs. på plats när och där det händer med handlingsinriktade analyser.

Novus Group International bedriver sin verksamhet i Stockholm och är noterat på Aktietorget sedan juni 2007.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Novus Group International AB