Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-12-09 07:54:00

Double Bond Pharmaceutical International AB: FarmPharma signerar avtal med Karolinska Institutet

FarmPharma AB, som är dotterbolag till Double Bond Pharmaceutical AB, signerade idag ett samarbetsavtal med Karolinska Institutet (Institutionen för medicin, Solna) om att genomföra ett projekt för tillverkningen av startmaterial för FarmPharmas produkter. Arbetet förväntas att starta omgående. Projektets syfte är att testa tillverkningen av beståndsdelar av InterferOX och bolagets andra produkter i en större skala för att underlätta övergången till industriell GMP tillverkning.

”Vi är glada att kunna samarbeta med forskare i världsklass för att snabba på utvecklingen av FarmPharmas produkter”, kommenterar Igor Lokot, styrelseordförande för FarmPharma.

Mer om FarmPharma: FarmPharma AB är ett dotterbolag till Double Bond Pharmaceutical. Företaget verkar inom utveckling och distribution av veterinärmedicinska produkter, och deras första produkt är för prevention och behandling av bakterie- och virusinfektioner hos nötkreatur utan användning av antibiotika. För mer info: http://www.farmpharma.se/

Video presentation: https://youtu.be/e1cPSC2PC70

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 decemberi 2019

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:   Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:       556991-6082
Aktiens kortnamn:               DBP B
Aktiens ISIN-kod:                 SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Double Bond Pharmaceutical International AB