Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-12-11 10:44:55

Sjöstrand Coffee Int AB: Registrering av riktad nyemission

Sjöstrand Coffee INT AB (”SCC B”) meddelar att den riktade nyemissionen om totalt 3 333 334 aktier nu har registrerats på Bolagsverket. Efter registreringen uppgår bolagets aktiekapital till totalt 2 054 899,8 SEK och antalet aktier i bolaget uppgår till totalt 20 548 998 stycken (varav 800 000 är A-aktier). Emissionsbeloppet var 1 MSEK, totalt tillfördes bolaget ca 975 000 SEK efter emissionskostnad. För mer information om transaktionen hänvisas till bolagets pressmeddelande publicerat 2019-07-23.

För frågor om Sjöstrand Coffee, vänligen kontakta:

Niklas Gustafsson, VD Sjöstrand Coffee Int AB  

Tfn: 073-3205756  

E-post: niklas@sjostrandcoffee.se   

Om Sjöstrand Sjöstrand Coffee Int AB är ett företag som designar och utvecklar produkter inom segmentet kaffe med ett tydligt miljöfokus.

www.sjostrandcoffee.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sjöstrand Coffee Int AB